Om oss

Vi vill erbjuda den som kan och vill möjligheten att engagera sig mer i sin hälsa och sitt mående

ImagineCare i korthet

ImagineCare är ett egenvårdsstöd som hjälper patienter med långvariga hälsoutmaningar till ett bättre liv. Lösningen består av en teknisk plattform kompletterat med ett tjänsteutbud och analysverktyg som tillsammans erbjuder en helhetslösning för vården.

ImagineCare föddes 2013 som ett innovationsprojekt i sjukvårdssystemet Dartmouth-Hitchcock i USA och har utvecklats av 40 heltidsanställda med tvärprofessionell bakgrund. 2017 tog Lifecare X AB över bolaget för att driva en global spridning med start i Sverige.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
Image
Vi brinner för att skapa en trygg och hälsosam miljö för människor som är kroniskt sjuka. Vi tror att människor mår bättre av att vistas i sin hemmiljö och leva ett aktivt liv trots sin diagnos. Vårt arbete går ut på att hitta lösningar för det.
Annette Brodin Rampe, vd

TEAMET BAKOM IMAGINECARE

Företaget består idag av VD med lång erfarenhet av att driva och utveckla bolag, operativ chef, affärsutvecklare, ekonomidirektör, kundansvarig, implementeringsansvarig, implementeringsresurs, teknikchef, produktchef, utvecklingsteam samt en medicinsk chef, klinisk ledare och regulatoriskt ansvarig. Utöver detta har vi till bolaget knutit ett nätverk av samarbetspartners och underleverantörer som bistår med design, it och regulatoriskt stöd.
 

Ledning

Image
ANNETTE BRODIN RAMPE
CEO
Image
MARKUS SPEGEL
CPO
Image
GUSTAV HJELMGREN
CCO
Image
ÅKE HELGSTRAND
CTO
Image
OLOF NORIN
CMO

Styrelse

Image
HENRY STéNSON
CHAIRMAN
Image
JOHAN FRENCKNER

Image
GUNNAR NEMETH

Image
per Båtelsson

Image
David Kruse

Är du nyfiken på vår lösning?

Tag kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi hjälpt Region Jämtland/Härjedalen att påbörja omställningen till en Nära Vård med hjälp av ImagineCare som stöd i egenvården.

Kunder & Partners

Image
Image