Region Östergötland väljer ImagineCare

ImagineCareNyhet, Press

  • Samarbetet etablerar en ny vårdform i regionen och omfattar 5 000–10 000 personer med kroniska sjukdomar som får tillgång till hemmonitorering. Avtalet löper över 4 år med möjlig förlängning 4 år till.
  • Imaginecares lösning skapar förutsättningar för en preventiv egenvård, där patienter med kroniska sjukdomar får stöd i hemmet med samma medicinska trygghet som om de var på sjukhus.

Läs hela pressreleasen här!

ImagineCare – en av 24 mest betydelsefulla digitala lösningar i Norden

ImagineCareNyhet

ImagineCare lyfts av Nordens Välfärdscenter som en av de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i Norden.

Publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har gemensamt är att de är utbredda, det vill säga redan är implementerade på många ställen och fungerar. En annan utmärkande egenskap för de här lösningarna är att de är en samling olika digitala tjänster som gör stor skillnad för många människor runt om i Norden. Alla våra 27 miljoner invånare i Norden kommer på något sätt i kontakt med någon av dessa lösningar någon gång. Antingen berör det dem själva, deras anhöriga eller andra i deras närhet. Publikationen riktar sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer men den kan självklart läsas av alla som är intresserade av vilka digitala lösningar som ger effekt inom vård och omsorg. Om alla fem länderna i Norden skulle implementera de här välfärdsteknologiska tjänsterna finns det många som tror att vi kan vara på god väg att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Läs hela publikationen

Annette Brodin Rampe utsedd till ny VD för LifeCareX AB (ImagineCare)

ImagineCareNyhet

Styrelsen har utsett Annette Brodin Rampe som ny VD för LifeCareX AB ägare av produkten ImagineCare. Annette är sedan tidigare ankarinvesterare i LifeCareX och har senast varit VD för Internationella Engelska Skolan. Hon har lång erfarenhet från ledande positioner i internationella företag, senast som VD och Koncernchef för Internationella Engelska Skolan (publ). Innan dess var hon Managing Partner Europe inom Brunswick Group, global rådgivare inom strategisk kommunikation, kriskommunikation, förändringsprocesser och public affairs. Annette är civilingenjör och startade sin karriär på Exxon Chemical. Annette Brodin Rampe är styrelseordförande i Global Child Forum och styrelseledamot i Ferronordic Machines AB samt i HerCare AB.

“Vi är mycket glada att Annette Brodin Rampe har accepterat erbjudandet om att bli ny vd för LifeCareX. Hon har lång erfarenhet från att leda och rådge organisationer både inom den publika och privata sfären. Annette har därutöver verkat på geografiska marknader som är relevanta för LifeCareX och har visat att hon är en stark ledare för tjänstedrivna organisationer”, säger Jim  Weinstein, ordförande i LifeCareX”.

Sveriges regering har satt som mål att 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. ”ImagineCare vill vara med och bidra till att vi når detta mål genom att stödja människors egna förutsättningar och förmågor att bibehålla hälsa, hantera hälsoutmaningar när de uppstår samt ha energi att leva livet när hälsoutmaningar av kronisk karaktär föreligger”, säger Annette Brodin Rampe.

”Kostnaden för sjukvård i Sverige ökar snabbt och kostar redan idag runt 500 miljarder kr/år. För att kunna fortsätta öka kvaliteten i vården och öka kostnadseffektiviteten är vår bedömning att Regionerna kommer att lägga allt större fokus på digitalisering för de patientgrupper som har störst behov av vård som till exempel kroniskt sjuka patienter. Det är exakt här som ImagineCare kommer in”, fortsätter Annette.  

Annette Brodin Rampe tillträder som ny VD omedelbart.

Läkartidningen: Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

ImagineCareNyhet, Press

Den aktuella studien analyserade i efterhand implementeringen av ett digitalt egenvårdsstöd vid Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. Systemet bestod av en mobilapp, blåtandskopplade mätenheter, en molntjänst för dataanalys och en vårdgivarapplikation. Patienten registrerade hälsoparametrar som exempelvis blodtryck, vikt, psykiskt mående och aktivitet. Dessa parametrar analyserades automatiskt, och vid avvikelser från normalvärden notifierades ett egenvårdscentrum som patienten även fritt kommunicerade med dygnet runt via text eller telefon.

Läs mer

ImagineCare and Garmin Health Collaborate on Connected Health Care Solution

ImagineCareNyhet, Press

The ImagineCare health platform is designed to offer patients personalized, proactive and responsive support for anything from basic health care to the management of hypertension, congestive heart failure, chronic obstructive pulmonary disease and diabetes. Now, thanks to a collaboration with Garmin Health, biometric data from Garmin wearables is an integrated part of this solution, providing additional insight about the patient’s well-being.

Läs mer