Kundcase

Digitaliserad egenvård för personer med kronisk sjukdom

Region Jämtland/​Härjedalen

Region Jämtland/Härjedalen är först i Sverige med att utarbeta och testa en ny arbetsmodell som en del i omställningen till en Nära Vård i regionen. Filmen sammanfattar tankar och upplevelser av att jobba med digital egenvård i hemmet för personer med kroniska sjukdomar med ImagineCare  som stöd.

Vad säger patienterna?

”...jag tycker att det är kul att kunna titta och följa hur det går med stegen och det känns som att det är något som hjälper mig att förstå hur många små aktiviteter kan bli rätt många steg ändå, att det kanske inte måste vara så enorma grejer man gör...”
Eva Dahlström 87 år, patient

87-åriga Eva Dahlström behöver kolla sitt blodtryck med jämna mellanrum. Sen december är det slut med resorna till hälsocentralen för rutinkontroller. Idag tar hon blodtrycket själv, var och när hon vill. Se inslaget från SVT där Eva berättar mer om sin upplevelse av att mäta sin hälsa hemifrån.

Läs mer och se filmen

Vad säger vårdpersonalen?

"Med hjälp av det digitala egenvårdsstödet får jag mer tid över för fysisk vård för de personer som verkligen behöver det.”
Linda Göransson, distriktssköterska

Den digitala egenvården ska ge färre akutbesök och ambulansutryckningar och målet är att det även ska minska behovet av hyrläkare. Distriktssköterskan Linda kan stödja 50 patienter samtidigt vilket vore otänkbart att hinna med på hälsocentralen. Se inslaget från SVT där Linda beskriver sin upplevelse av att arbeta med digital egenvård i Ragunda.

Läs mer och se filmen

Projektresultat

Tack vare goda samarbeten över gränser inom regionen och med externa partners har resultaten från projektet visat att det är möjligt att införa en ny vårdmodell med goda resultat genom nära samarbeten och gemensamma utvecklingsinsatser.

Utvärderingar från projektet visar att patienterna generellt sett var mycket nöjda med vårdmodellen och att hälsovärden som till exempel blodtryck förbättrades ju längre tid patienterna var anslutna, där både andelen för låga och för höga blodtryck minskade över tid. Patienterna fortsatte också i hög grad att använda sig av de digitala verktygen. Inom ramen för pilotprojektet har även ambulanstransporter kunnat undvikas då försämringar i hjärtsvikt har upptäckts i tid och patienten har därmed inom ramen för egenvården kunnat genomföra förebyggande insatser. Personerna har också rapporterat ökad tillgänglighet med den nya vårdmodellen samt förbättrade hälsoåtgärder som fysisk aktivitet och sömn.

Resultaten visade även att personalen var nöjda med att arbeta i den nya vårdmodellen och med de digitala verktygen där de också fick möjlighet att arbeta på helt nya sätt jämfört med tidigare. I utvärderingar angav de vidare att de med hjälp av de nya digitala verktygen kunde stödja fler patienter än med de gamla fysiska arbetssätten.


Andelen farliga blodtryck minskar över tid

Image

Resultaten indikerar att ju längre tid som en användare är ansluten, desto högre andel normala blodtrycksvärden rapporteras, där både andelen låga och höga blodtryck minskar. I projektet samlades över 23.000 blodtryck in under 15 veckor från ca 250 personer. Av dessa:

  • Ökade andelen med normala blodtryck från 30% till 50%.
  • Minskade andelen med höga blodtryck från 5% till ca 0,4%.
  • Minskade andelen med medelhöga blodtryck från 15% till ca 4%.
  • Har 35 % optimerat sin medicinering.

Förebyggande hjärtsviktsvård

Image

Ingen av de patienter med hjärtsvikt som använt ImagineCares produkter har behövt besöka akutsjukvården sedan anslutning.


Personanpassat stöd vid psykisk ohälsa

Image

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland personer med kroniska sjukdomar. Studier har visat att den psykiska ohälsan inte bara försämrar livskvaliteten, utan också det medicinska utfallet. Det gäller vanliga kroniska sjukdomar som hjärtsvikt, kol och diabetes. Eftersom vi på ImagineCare alltid ser hela människan, är det självklart att också erbjuda personanpassat stöd vid psykisk ohälsa.

Är du nyfiken på vår lösning?

Tag kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi hjälpt Region Jämtland/Härjedalen att påbörja omställningen till en Nära Vård med hjälp av ImagineCare som stöd i egenvården.

Kunder & Partners

Image
Image