Annette Brodin Rampe utsedd till ny VD för LifeCareX AB (ImagineCare)

ImagineCareNyhet

Styrelsen har utsett Annette Brodin Rampe som ny VD för LifeCareX AB ägare av produkten ImagineCare. Annette är sedan tidigare ankarinvesterare i LifeCareX och har senast varit VD för Internationella Engelska Skolan. Hon har lång erfarenhet från ledande positioner i internationella företag, senast som VD och Koncernchef för Internationella Engelska Skolan (publ). Innan dess var hon Managing Partner Europe inom Brunswick Group, global rådgivare inom strategisk kommunikation, kriskommunikation, förändringsprocesser och public affairs. Annette är civilingenjör och startade sin karriär på Exxon Chemical. Annette Brodin Rampe är styrelseordförande i Global Child Forum och styrelseledamot i Ferronordic Machines AB samt i HerCare AB.

“Vi är mycket glada att Annette Brodin Rampe har accepterat erbjudandet om att bli ny vd för LifeCareX. Hon har lång erfarenhet från att leda och rådge organisationer både inom den publika och privata sfären. Annette har därutöver verkat på geografiska marknader som är relevanta för LifeCareX och har visat att hon är en stark ledare för tjänstedrivna organisationer”, säger Jim  Weinstein, ordförande i LifeCareX”.

Sveriges regering har satt som mål att 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. ”ImagineCare vill vara med och bidra till att vi når detta mål genom att stödja människors egna förutsättningar och förmågor att bibehålla hälsa, hantera hälsoutmaningar när de uppstår samt ha energi att leva livet när hälsoutmaningar av kronisk karaktär föreligger”, säger Annette Brodin Rampe.

”Kostnaden för sjukvård i Sverige ökar snabbt och kostar redan idag runt 500 miljarder kr/år. För att kunna fortsätta öka kvaliteten i vården och öka kostnadseffektiviteten är vår bedömning att Regionerna kommer att lägga allt större fokus på digitalisering för de patientgrupper som har störst behov av vård som till exempel kroniskt sjuka patienter. Det är exakt här som ImagineCare kommer in”, fortsätter Annette.  

Annette Brodin Rampe tillträder som ny VD omedelbart.