Läkartidningen: Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

ImagineCareNyhet, Press

Den aktuella studien analyserade i efterhand implementeringen av ett digitalt egenvårdsstöd vid Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. Systemet bestod av en mobilapp, blåtandskopplade mätenheter, en molntjänst för dataanalys och en vårdgivarapplikation. Patienten registrerade hälsoparametrar som exempelvis blodtryck, vikt, psykiskt mående och aktivitet. Dessa parametrar analyserades automatiskt, och vid avvikelser från normalvärden notifierades ett egenvårdscentrum som patienten även fritt kommunicerade med dygnet runt via text eller telefon.

Läs mer