Vi erbjuder förebyggande stöd genom att upptäcka och agera på små förändringar i ditt hälsotillstånd - innan du blir sjuk och behöver söka vård.

Så funkar det
Image

VÅR LÖSNING

ImagineCare ger personer med kroniska sjukdomar möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin egenvård och hälsa genom tillgång till digitala verktyg för kontakt med sjukvården. Vårt mål är att förbättra upplevelsen och hälsan för individerna och samtidigt på sikt förebygga onödig sjukvårdskonsumtion (ambulanstransporter, akuta sjukhusbesök och inläggningar, primärvårdsbesök, provtagningar).

Läs mer

RESULTAT VI HAR SETT

Image

Personanpassat stöd vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland personer med kroniska sjukdomar. Studier har visat att den psykiska ohälsan inte bara försämrar livskvaliteten, utan också det medicinska utfallet. Det gäller vanliga kroniska sjukdomar som hjärtsvikt, kol och diabetes. Eftersom vi på ImagineCare alltid ser hela människan, är det självklart att också erbjuda personanpassat stöd vid psykisk ohälsa.

Image

Förebyggande hjärtsviktsvård

Med ImagineCares lösning förbättras upplevelsen och hälsan för patienterna medans vi samtidigt förebygger onödig sjukvårdskonsumtion. Till exempel har vi sett en dramatisk minskning av besök vid akutsjukvården av patienter med hjärtsvikt sedan anslutning.

KUNDCASE: Region Jämtland/Härjedalen

ImagineCare har tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen utarbetat och testat en ny arbetsmodell som en del i omställningen till en Nära Vård i regionen. Här kan du läsa mer om samarbetet och vilka resultat som kommit fram under projektet.

Läs mer
 

Är du nyfiken på vår lösning?

Tag kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi hjälpt Region Jämtland/Härjedalen att påbörja omställningen till en Nära Vård med hjälp av ImagineCare som stöd i egenvården.

Kunder & Partners

Image
Image