Välkommen till
Healthy Cities Sverige

Vi jobbar för jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling.
Bli medlem
 
Image

Fokusområden

Sedan några år tillbaka arbetar nätverket med tematiska områden. Ett som följt oss länge är arbetet med jämlik hälsa och fysisk planering och utformning. 2019 är vi framme vid att undersöka om det är möjligt att planera och utforma i ett tillitsfrämjande perspektiv. Vi arbetar nu med en idéskrift för tillitsfrämjande planering klar i början på 2020. Under senare år har vi exempelvis haft följande fokusområden:

  • Fysisk planering som motor för tillitsfrämjande hälsosam samhällsutveckling
  • Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet
LÄS MER

Om oss

Healthy Cities (HC) formades utifrån ett brett synsätt på folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. Detta inbegriper även aspekter utifrån ett ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling, men nätverkets starka inspel handlar om de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling. Healthy Cities i Sverige deltar i tre av fyra arbetsgrupper: Hälsosam stadsplanering och utformning, Jämlik och rättvis hälsa samt Hälsosamt Åldrande.

LÄS MER
Image

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.